Via CHECK hebben we gegevens verzameld van veel deelnemers. Deze gegevens zijn ook waardevol voor ander studies die het ontstaan, het beloop en de behandeling van artrose onderzoeken. Daarom zijn deze onderzoeken betrokken bij CHECK. Deze onderzoeken noemen we spin-off onderzoeken.

Voor een volledig overzicht van de spinoff onderzoeken verwijzen we u verder.

Hieronder treft u een overzicht van de spinoff onderzoeken die in uw centrum plaatsvonden. Een aantal onderzoeken vonden in alle centra plaats en deze vindt u ‘in alle centra’. U vindt daarbij ook een korte uitleg of de link naar uitleg in een vorige editie nieuwsbrief.

In alle centra

Vergroten van de meetprecisie van de vragenlijst WOMAC bij mensen met beginnende klachten van artrose.
De WOMAC is een vragenlijst die vaak wordt gebruikt in onderzoek naar artrose bij mensen die (erg) beperkt zijn in hun dagelijkse activiteiten. In dit onderzoek wordt gekeken hoe de vragenlijst aangepast kan worden, zodat de vragenlijst nog beter de veranderingen kan meten bij mensen met alleen lichte beperkingen door artrose.
In: alle centra
Onderzoeker: Dr. L.Roorda

Bepalen en voorspellen van de klinische status van artrose met patroon- en vormanalyse op de röntgenfoto’s.
Het ontwikkelen van nieuwe en het toetsen van al eerder gevonden ‘vormen’ en ‘patronen’ van de heupkop en heupkom op de röntgenfoto’s en bekijken of deze voorspellend kunnen zijn voor het beloop van de artrose.
In: alle centra
Onderzoeker: prof. Dr. H.Weinans

Het identificeren van genetische determinanten voor het ontstaan van artrose.
Uit eerder onderzoek blijkt dat een erfelijke component aanwezig is bij het ontstaan van artrose. Bij genetische studies is het van belang om al eerder gevonden resultaten te herhalen en het effect van het gen te onderzoeken in een andere artrosepopulatie, zoals bijvoorbeeld CHECK. In dit onderzoek wordt de invloed van bekende en onbekende genen onderzocht op het ontstaan en beloop van artrose.
In: alle centra
Onderzoeker: Dr. I. Meulenbelt, Prof.dr. P.E. Slagboom

Hoe zijn de klinimetrische (=gevoeligheid om veranderingen te meten ‘in de tijd’) eigenschappen van de Vragenlijst Loopvaardigheid bij mensen met heup- en knieartrose?
Mensen met heup en/of knieartrose zijn vaak beperkt in het traplopen, het lopen, het opstaan en gaan zitten. Recent is er een vragenlijst beschikbaar gekomen waar deze beperkingen gemeten kunnen worden. In dit onderzoek wil men nagaan of de vragenlijst voldoende gevoelig is om veranderingen in traplopen, lopen, opstaan en gaan zitten te meten tussen mensen met knieartrose en heupartrose.
In: alle centra
Onderzoeker: Dr. L.Roorda

UMC Utrecht

Glyceringsproducten als voorspellers voor het ontstaan en de progressie van artrose.
Het doel van dit onderzoek is te kijken of we door het meten van bepaalde producten (glyceringsproducten) in bloed, urine en huid, het ontstaan van artrose en het al dan niet verergeren van artrose kunnen voorspellen.
In: UMC Utrecht, Erasmus MC, Medisch Spectrum Twente
Onderzoeker: Prof. F. Lafeber

Wat is de invloed van voet- en enkel problemen op het beloop van knie en heup artrose.

In: UMC Utrecht, LUMC, Jan van Breemen, St.Maartenskliniek, Medisch Spectrum Twente, Erasmus MC, AZM
Onderzoeker: Drs. J. Hoekstra, Dr. K.J. Gorter

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 2.

Kan MRI vroege processen in artrose identificeren en verklaren en kunnen MRI kenmerken veranderingen in bot voorspellen?

 In: LUMC, UMC Utrecht, Medisch Spectrum Twente
Onderzoeker: Dr. M. Kloppenburg

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 1.

READE

Wat is de invloed van voet- en enkel problemen op het beloop van knie en heup artrose.

In: UMC Utrecht, LUMC, Jan van Breemen, St.Maartenskliniek, Medisch Spectrum Twente, Erasmus MC, AZM
Onderzoeker: Drs. J. Hoekstra, Dr. K.J. Gorter

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 2.

Invloed van fysieke factoren (o.a. spierkracht, soepelheid en beweeglijkheid) en psychische factoren (vermijden, angst) op fysiek functioneren.
Het doel van deze studie is om het beloop van de beperkingen in het fysiek functioneren (lopen, traplopen, opstaan en gaan zitten) bij mensen met beginnende artrose van de knie in kaart te brengen. Daarbij zal onderzocht worden wat de rol is van pijn, spierkracht, stabiliteit van het kniegewricht, verminderde beweeglijkheid van het gewricht en angst voor pijn.
In: Jan van Breemen Instituut
Onderzoeker: Dr. M. Steultjens

Martini ziekenhuis/ Paramedisch centrum voor Reumatologie en Revalidatie

Het onderzoeken van de kwaliteit van een set metingen en het onderzoeken van de bruikbaarheid van deze metingen (=Functional Capacity Evaluation (FCE) systeem) voor mensen met beginnende artrose klachten.

In: Medisch Spectrum Twente, Paramedisch Centrum voor Revalidatie en Reumatologie
Onderzoeker: Dr. F. Oosterveld, Drs. A.Bieleman, Drs. M.van Ittersum

Zie ook: medewerkers nieuwsbrief 3.

St. Maartenskliniek

Wat is de invloed van voet- en enkel problemen op het beloop van knie en heup artrose.

In: UMC Utrecht, LUMC, Jan van Breemen, St.Maartenskliniek, Medisch Spectrum Twente, Erasmus MC, AZM
Onderzoeker: Drs. J. Hoekstra, Dr. K.J. Gorter

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 2.

Bestuderen van verschillende type cellen in synoviaal weefsel tijdens het ontstaan van artrose.

In: St.Maartenskliniek Nijmegen
Onderzoeker: Drs. A. Blom en Prof. Dr. W. van den Berg

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 6.

LUMC

Wat is de invloed van voet- en enkel problemen op het beloop van knie en heup artrose.

In: UMC Utrecht, LUMC, Jan van Breemen, St.Maartenskliniek, Medisch Spectrum Twente, Erasmus MC, AZM
Onderzoeker: Drs. J. Hoekstra, Dr. K.J. Gorter

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 2.

Kan MRI vroege processen in artrose identificeren en verklaren en kunnen MRI kenmerken veranderingen in bot voorspellen?

 In: LUMC, UMC Utrecht, Medisch Spectrum Twente
Onderzoeker: Dr. M. Kloppenburg

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 1.

Medisch Spectrum Twente / Ziekenhuisgroep Twente

Wat is de invloed van voet- en enkel problemen op het beloop van knie en heup artrose.

In: UMC Utrecht, LUMC, Jan van Breemen, St.Maartenskliniek, Medisch Spectrum Twente, Erasmus MC, AZM
Onderzoeker: Drs. J. Hoekstra, Dr. K.J. Gorter

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 2.

Glyceringsproducten als voorspellers voor het ontstaan en de progressie van artrose.
Het doel van dit onderzoek is te kijken of we door het meten van bepaalde producten (glyceringsproducten) in bloed, urine en huid, het ontstaan van artrose en het al dan niet verergeren van artrose kunnen voorspellen.
In: UMC Utrecht, Erasmus MC, Medisch Spectrum Twente
Onderzoeker: Prof. F. Lafeber
Kan MRI vroege processen in artrose identificeren en verklaren en kunnen MRI kenmerken veranderingen in bot voorspellen?

 In: LUMC, UMC Utrecht, Medisch Spectrum Twente
Onderzoeker: Dr. M. Kloppenburg

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 1.

Het onderzoeken van de kwaliteit van een set metingen en het onderzoeken van de bruikbaarheid van deze metingen (=Functional Capacity Evaluation (FCE) systeem) voor mensen met beginnende artrose klachten.

In: Medisch Spectrum Twente, Paramedisch Centrum voor Revalidatie en Reumatologie
Onderzoeker: Dr. F. Oosterveld, Drs. A.Bieleman, Drs. M.van Ittersum

Zie ook: medewerkers nieuwsbrief 3.

Erasmus Medisch Centrum

Wat is de invloed van voet- en enkel problemen op het beloop van knie en heup artrose.

In: UMC Utrecht, LUMC, Jan van Breemen, St.Maartenskliniek, Medisch Spectrum Twente, Erasmus MC, AZM
Onderzoeker: Drs. J. Hoekstra, Dr. K.J. Gorter

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 2.

In kaart brengen van botveranderingen met behulp van DEXA metingen.
Artrose is een gewrichtsaandoening waarbij behalve het kraakbeen, ook het onderliggende bot sterke veranderingen ondergaat. In deze studie willen de onderzoekers de mate van botveranderingen in kaart brengen met behulp van een DEXA scan.
In: Erasmus MC
Onderzoeker: Prof. Dr. H Weinans

Glyceringsproducten als voorspellers voor het ontstaan en de progressie van artrose.
Het doel van dit onderzoek is te kijken of we door het meten van bepaalde producten (glyceringsproducten) in bloed, urine en huid, het ontstaan van artrose en het al dan niet verergeren van artrose kunnen voorspellen.
In: UMC Utrecht, Erasmus MC, Medisch Spectrum Twente
Onderzoeker: Prof. F. Lafeber

AZM

Wat is de invloed van voet- en enkel problemen op het beloop van knie en heup artrose.

In: UMC Utrecht, LUMC, Jan van Breemen, St.Maartenskliniek, Medisch Spectrum Twente, Erasmus MC, AZM
Onderzoeker: Drs. J. Hoekstra, Dr. K.J. Gorter

Zie ook: deelnemers nieuwsbrief 2.