Groepsindeling

Alle deelnemers van CHECK zijn verdeeld in twee groepen:

  • Een jaarlijkse groep
  • Een variabele groep

Aan het begin van het onderzoek bent u in één van deze groepen ingedeeld, op basis van een aantal criteria. In de jaarlijkse groep bent u jaarlijks onderzocht. Zat u in de variabele groep, dan bent u minder vaak op controle geweest, namelijk vijf keer in totaal 10 jaar. Als u in de variabele groep bent ingedeeld, is het mogelijk dat u later in het onderzoek in de jaarlijkse groep bent gekomen. Dit komt dan doordat u op dat moment voldeed aan de criteria die horen bij de jaarlijkse groep. Zat u in de jaarlijkse groep, dan is dat zo gebleven voor de duur van het onderzoek.

Bezoeken aan het ziekenhuis

Tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis vonden er de volgende onderzoeken plaats:

  • Lichamelijk onderzoek
  • Bloedonderzoek
  • Onderzoek van de urine
  • Röntgenfoto’s
  • Vragenlijsten

Uitleg van de onderzoeken

Tijdens het lichamelijk onderzoek onderzocht de arts, verpleegkundig specialist of fysiotherapeut vooral de beweeglijkheid en eventuele pijn van uw heup en knie. Voor het bloed- en urine onderzoek heeft u bloed af laten nemen en urine ingeleverd. Uw bloed en urine is opgeslagen. Op een later tijdstip zullen we uw bloed en urine onderzoeken. Voor het röntgenonderzoek zijn er verschillende opnames gemaakt van uw heup en knie, zodat we een totaalbeeld krijgen van uw gewricht. In de vragenlijsten hebben we gevraagd naar uw pijnklachten van heup en/of knie, de algemene gezondheid en de omgang met pijnklachten. Ook stonden er vragen in over leefstijl, over wat u als deelnemer allemaal doet in het dagelijks leven en of u medicijnen en/of hulpmiddelen gebruikt.

Planning van uw bezoeken

Het eerste bezoek bij de arts waarbij ook gekeken is of u mee kan doen aan het onderzoek, noemen wij T0 (= tijdstip 0). De vervolgbezoeken noemen we T1 (= tijdstip 1), T2 (= tijdstip 2), enzovoort.

Jaarlijkse groep

Hieronder kunt u zien in welk jaar welke onderzoeken plaatsvonden.

Onderzoeken T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
Lichamelijk onderzoek ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Bloed prikken en urine inleveren ja ja ja ja
Röntgenfoto’s laten maken ja ja ja ja ja
Vragenlijsten invullen ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Variabele groep

Hieronder kunt u zien in welk jaar welke onderzoeken plaatsvonden. U bent alleen in jaar 2, 5, 8 en 10 op controle geweest.

Onderzoeken T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
Lichamelijk onderzoek ja ja ja ja ja
Bloed prikken en urine inleveren ja ja ja ja
Röntgenfoto’s laten maken ja ja ja ja ja
Vragenlijsten invullen ja ja ja ja ja