De Stichting Cohort Heup en Cohort Knie-onderzoek (CHECK) heeft als doelstelling:

“Het bevorderen van onderzoek naar artrose van heup en knie, om de kwaliteit van leven van patiënten met deze aandoening te verbeteren. Hiertoe wil de Stichting onder meer in ruime mate stimuleren dat data die verzameld zijn in het kader van het CHECK project, gebruikt worden voor nader wetenschappelijk onderzoek naar heup- en knieartrose, en dat de resultaten hiervan worden gepubliceerd en uitgedragen naar de bevolking.”.

 

De Stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • prof. dr. J.W.J. Bijlsma (voorzitter)
  • drs. H.J.L. Ridderbos (penningmeester)
  • prof. dr. J. Dekker (secretaris)
  • prof. dr. W.B. van den Berg
  • prof. dr. ir. M.A. Viergever